Nexoff.com; kişisel verilerin korunması ve güvenliği konusuna son derece önem vermektedir ve bu bağlamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde veri gizliliğinin ve güvenliğinin öneminin bilincinde olarak tüm faaliyetlerinde ve sitede geçirilen sürenin tamamında müşterilerinin, çalışanlarının ve iş ortaklarının gizliliğini korumayı ilke haline getirmiştir.

Kişisel bilgilerinizin güvenliği ile ilgili detaylı açıklamalar aşağıda açıklanmış ve siz kullanıcılara sunulmuştur.

Kişisel Veri Nedir?

KVKK kapsamında kişisel veri “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir.

İşlediğimiz Kişisel Verilerinize Şirketimiz ile Paylaşmış Olduğunuz Kişisel Veriler (Ad-soyadı, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, e-mail adresi, adres, anketler, fotoğraf, video kayıtları ve yukarıda belirtilen kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız diğer her türlü Kişisel Veriler vs.), otomatik arama makineleri, görüntü ve ses kaydı cihazları, Çerezler vasıtasıyla veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan Kişisel Veriler, ve Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler de dahil Sair Bilgiler (Sosyal medya araçları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı olarak tarafımızla paylaştığız adres bilgileri; hesap bilgileri, satın alma, sayfa görüntüleme bilgileri; aranan terim ve arama sonuçları gibi bilgiler, ödenmiş listelemeler gibi Kişisel Veriler) örnek gösterilebilir.

Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz,

 • Site tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 • Kullanıcı/Üye/Admin ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Kullanıcı/Üye/Admin memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi,
 • Elektronik (internet/mobil/Çağrı Merkezi vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Site tarafından sunulan hizmetlerin ihtiyaçlarınıza göre tanıtılması ve sunulması,
 • Kullanıcı/Üye/Admin teminin sağlanması,
 • Sitenin faaliyetlerinin yerine getirilmesi, sürdürülebilmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi,
 • Hizmetlere yönelik tanıtım, kampanya ve benzeri faaliyetlerin yapılması,
 • Tanzim edilen veya tanzim edilecek sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Planlama, istatistik, Kullanıcı/Üye/Admin memnuniyeti çalışmalarının yapılması, güvenliğin sağlanması,
 • Site ile ilgili ticari ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin idamesi,
 • Kamu kuruluşlarınca veya diğer otoritelerce istenen bilgi aktarımı, raporlama yükümlülüklerine uyulması,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerinin değerlendirilebilmesi,
 • Site ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Size teknik destek sağlanması,
 • Site’yi ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında karşılaşılan teknik/yazılımsal hataları, eksiklikleri tespit edebilmek ve giderebilmek amacıyla Site’yi kullanım bilgilerinizi,
 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, sizinle akdedeceğimiz üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirmek, üye girişinin yapılabilmesi, üyelik bilgilendirmesinin yapılabilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyad), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası) ve parola bilgilerinizi,
 • Üyelik programlarından faydalanabilmeniz, genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, raporlama, profilleme, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Mobil Uygulama, Site veya diğer 3. taraf ortamlarda _______________ web sitesne ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Mobil Uygulama ve Site’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, reklam, arama, anket vs.) yapılması, Site ve Mobil Uygulama üzerindeki kullanıcı deneyimini iyileştirmek,size yönelik katalog,broşür basılı pazarlama materyalleri göndermek amaçlarıyla pazarlama bilgilerinizi (doğum tarihi, cinsiyet, il, ilçe,adres,demografik bilgiler, Site ve Mobil Uygulama içi bildirimlere/anketlere/tekliflere/kampanyalara karşı yaklaşımlar, alışkanlıklar, favoriler, beğeniler, davranışlar, tercihler, arama hareketleri, segmentler, sepet bilgileri , geçmiş alışverişler ve bu alışverişlere ilişkin alışveriş tutarı, içeriği, ödeme yöntemi, tercihleri ve kanalları, ödemenin gerçekleştiği banka bilgisi,, çerez kayıtları, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri ve cihaz ID, Mobil Uygulama kullanım süresi ve versiyon bilgisi, iletişim tercihleri, kullanılan tarayıcı bilgisi, kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgileri,kullanılan kullandığinız operatör bilgisi, anket cevapları vb.),

 

Kişisel verileri işleme amaçlarımız, Site politikalarımız ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecektir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen veri işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili veri işleme sürecine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinde Uyulan İlkeler

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uymaktadır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 • Site, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK ve sair mevzuatta öngörülen düzenlemelere uygun hareket etme sorumluluğu altındadır.
 • Site tarafından üyelerine/kullanıcılarına ait kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka bir gerçek veya tüzel kişiye aktarılamaz. Ancak KVKK ve diğer kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuata uygun olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.
 • Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, bağlı ortaklık ve iştiraklerimiz ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi merciler, Site’nin hizmet sunduğu kişi, kurum ve şirketler, bankalar, Site’nin anlaşmalı olduğu sigorta şirketi ve acentesi, turizm acentesi, kart basım firması, Site’nin birlikte çalıştığı hukuk bürosu [muhasebeci, mali müşavir ve denetçiler] ile ile paylaşılabilmektedir ve mevzuatın öngördüğü durumlarda yurtiçine veya yurtdışına aktarılabilecektir.
Shopping Cart 0

Sepette ürün yok.

Bu siteyi kullanmaya devam ederek, gizlilik ve çerez politikasını kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi

Bu web sitesindeki çerez ayarları, size mümkün olan en iyi gezinme deneyimini sunmak için "çerezlere izin ver" şeklinde ayarlanmıştır. Çerez ayarlarınızı değiştirmeden bu web sitesini kullanmaya devam ederseniz veya aşağıdaki "Kabul Et" seçeneğine tıklarsanız, buna izin vermiş olursunuz.

Kapat